כלכלה

א 30 אפר 2023 10:21 am - שעון ירושלים

"סטטיסטיקה": מדד מחירי היצרן ירד ב-0.18% בחודש מרץ

מהארגון הסטטיסטיקה המרכזי נמסר כי מדד מחירי היצרן ירד ב-0.18% במרץ האחרון, ל-108.25 במרץ 2023, בהשוואה ל-108.45 בפברואר 2023 (שנת בסיס 2019 = 100).


מדד מחירי היצרן של סחורות בצריכה מקומית מייצור מקומי ירד ב-0.20%, ומדד המחירים לצרכן עבור סחורות בצריכה מקומית הגיע ל-108.11 במהלך מרץ 2023 לעומת 108.33 במהלך פברואר 2023 (שנת בסיס 2019 = 100).


בעוד שמדד מחירי היצרן של סחורות מיוצאות מקומיות נשאר יציב במהלך חודש מרץ, על 109.54, כמו בחודש הקודם (שנת בסיס 2019 = 100).

סימן

בין הפעילויות העיקריות ירדו מחירי אספקת החשמל, הגז, הקיטור והמיזוג ב-2.15%, שחשיבותם היחסית מהווה 8.23% מסל המוצרים.


מחירי מוצרי תעשיית הכרייה והחציבה ירדו במהלך מרץ 2023 ב-0.55% לעומת פברואר 2023, שחשיבותם היחסית היא 1.41% מסל המוצרים.


מחירי הסחורות המיוצרות בפעילויות החקלאות, הייעור והדיג ירדו ב-0.15%, שחשיבותם היחסית מהווה 29.94% מסל המוצרים, כתוצאה מירידת מחירי הסחורות במסגרת פעילות גידול לא. גידולי קבע ב-3.75%, כאשר מחירי הסחורות במסגרת פעילות הדיג נרשמו עלייה של 25.87%.


מחירי הסחורות במסגרת פעילות הייצור מן החי עלו ב-1.91%, בעוד שמחירי הסחורות במסגרת פעילות גידול הגידולים הרב-שנתיים עלו ב-0.12%. המחיר הממוצע של לימון ירוק עמד על 1.43 שקל/ק"ג.


מחירי אספקת המים, פעילויות התברואה וניהול וטיפול בפסולת עלו ב-0.65%, עם חשיבות יחסית של 1.50% מסל המוצרים.


מחירי הסחורות המיוצרות מפעילות ענפי התעשייה רשמו עלייה קלה של 0.07%, שחשיבותם היחסית מהווה 58.92% מסל המוצרים, עקב עליית מחירי הסחורות המיוצרות במסגרת הפעילויות: עיבוד ושימור בשר. ב-1.64%, ייצור מוצרי טחנת תבואה ב-1.49% ופעילות הדפוס. רפרודוקציית המדיה הרשומה גדלה ב-1.06%, ומחירי ייצור מוצרי בטון, מלט וגבס עלו ב-0.73%, למרות הירידה במחירים מהסחורות המיוצרות במסגרת הפעילויות: ייצור מזון מוכן לבעלי חיים ב-1.26%, תעשיית ההלבשה ב-0.24%, וייצור שמנים ושומנים מהחי ב-0.23%.

תגים

شارك برأيك

"סטטיסטיקה": מדד מחירי היצרן ירד ב-0.18% בחודש מרץ

المزيد في כלכלה