כלכלה

ה 01 יונ 2023 10:59 am - שעון ירושלים

בנק פלסטין הוא הבנק הראשון בפלסטין ובמזרח התיכון שהצטרף לתוכנית הפיקדון בר-קיימא של קבוצת "עיר"

בנק אוף פלסטין לקח את היוזמה להיות הבנק הראשון בפלסטין ובמזרח התיכון שמצטרף לתוכנית הפיקדון בר-קיימא של קבוצת "עיר", הפועלת לתמיכה בלקוחות בעת השקעת כספים העודפים והשגת יעדיהם בר-קיימא במקביל.


צעד זה בא לאפשר לבנק להעניק תמיכה עקיפה לפרויקטים שונים של מימון בר-קיימא באמצעות תיק "סיטי", בפרויקטים התורמים לתמיכה בתוכניות כגון אנרגיה מתחדשת, חיסכון במים, בריאות וחינוך, וכן בפרויקטים חברתיים אשר להרחיב את ההכללה הפיננסית בפרויקטים מיוחדים לנשים ולקהילות מיוצגות בתת-ייצוג.


הבנק מצטרף ליוזמה זו בהתאם למחויבותו ואמונתו ביישום אסטרטגיית קיימות מקיפה ומשולבת בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים ושיטות עבודה מומלצות, אשר הושקה תוך התמקדות בממשל ושקיפות. כאשר הבנק הקים ועדת קיימות ברמת הדירקטוריון, וצוות מיוחד ליישום סטנדרטים בינלאומיים הקשורים לעקרונות סביבתיים, חברתיים וממשל במהלך ביצוע הפעולות, בנוסף להנפקת דו"ח הקיימות הראשון של הבנק עבור שנת 2021 בהתאם לתקנים הבינלאומיים GRI.

באמצעות יוזמה זו, מוקצה מהבנק פיקדון בסך 5 מיליון דולר למימון או למחזר נכסים בתיק המיועד למימון פרויקטים ירוקים ידידותיים לסביבה, או פרויקטים של פיתוח כלכלי וחברתי בר קיימא, על בסיס הקריטריונים שנקבעו על ידי "Citi" קְבוּצָה.


מצדו אישר מר האשים שאווה, יו"ר הדירקטוריון של קבוצת בנק אוף פלסטין: "יוזמה זו באה כחלק מאמונתו של הבנק בצורך ליישם את אסטרטגיות הפיתוח, היוזמות, התכניות והפעילויות שלו. עקביות ובעלי השפעה בשטח". תוך ציון כי יוזמה זו תהיה אחת משורה של יוזמות ופעילויות. ותכניות סימולטניות נוספות שבאמצעותן הבנק מבקש להשיג את מטרתו הסופית, שהיא קידום פיתוח כלכלי וחברתי בר קיימא בפלסטין. שאווה הוסיף כי היוזמה להצטרף לתוכנית הפיקדון בר-קיימא של קבוצת "Citi" תמריץ את מחלקות האוצר וההשקעות בבנק ותסייע להם לקבל החלטות השקעה במוצרים פיננסיים ברי קיימא ירוקים והגדלת תיקי האשראי שלנו בתחום הפיננסי והחברתי. הלוואות הכללה, תוך התמקדות בהלוואות והשקעה בפרויקטים המקדמים מקורות אנרגיה מתחדשים, חקלאות אורגנית, טיפול במים ופסולת מוצקה, בשיתוף עם מוסדות פיננסיים המחויבים לקיימות כמו קבוצת Citi.


מצידה, נור ג'ראר, מנכ"לית Citi Group בירדן, אמרה: "אנו שמחים לתמוך בבנק אוף פלסטין בהצטרפותו לתוכנית הפיקדון בר-קיימא. צוותים פיננסיים ועובדי האוצר ממלאים תפקיד אסטרטגי הולך וגובר בסיוע לחברות שלהם לתמוך בסביבתן. , מטרות חברתיות וממשל. הקבוצה מספקת גם "Citi" כלים המסייעים ללקוחותינו להשיג את יעדיהם.


תגים

شارك برأيك

בנק פלסטין הוא הבנק הראשון בפלסטין ובמזרח התיכון שהצטרף לתוכנית הפיקדון בר-קיימא של קבוצת "עיר"

المزيد في כלכלה