אסירים מנהליים מתכוננים לשביתת רעב פתוחה

מקומי

ערבי ובינלאומי