כלכלה

ג 09 מאי 2023 1:21 pm - שעון ירושלים

האסיפה הכללית של "PADICO" מקיימת את האסיפה השנתית ה-28 שלה

האסיפה הכללית של החברה לפיתוח והשקעות פלסטין בע"מ (PADICO) קיימה את האסיפה השנתית העשרים ושמונה שלה, בהשתתפות בעלי מניות המחזיקים ב-78.9% מהון החברה.


הפגישה כללה בחירת דירקטוריון חדש למושב הבא, שכן הדירקטוריון החדש מורכב מאישים משפטיים וגופים שכללו את סביח אל-מסרי ובשאר מסרי, חברת ההשקעות הבינלאומית "מסר", הבנק הערבי, קהיר עמאן. הבנק, חברת התקשורת הפלסטינית, חברת אל-מייסארה, חברת ניהול ההשקעות אל-נוואה, וקרן סיראג' 1, החברה להעברת טכנולוגיה פלסטינית, וחברת ההשקעות הבינלאומית רואן.


במהלך הישיבה הציג יו"ר הדירקטוריון, בשאר מסרי, את דו"ח הדירקטוריון לשנת 2022, המדגיש את ההישגים וההצלחות החשובות ביותר שהשיגה החברה.


נדונו כל הנושאים שעל סדר היום, שכן האסיפה הכללית אישרה את הדו"ח המנהלי, הדוחות הכספיים ודו"ח רואה החשבון המבקר לשנת הכספים 2022, בנוסף לשחרור חברי הדירקטוריון, ובחירת ארנסט. & Young כמבקר עבור שנת הכספים 2023.


במהלך הפגישה אמר מסרי: "העסקים של PADICO, החברות הבנות והחברות שלה, והשקעותיה השונות היו עדים להתפתחויות והישגים יוצאי דופן במגזרים שונים, כדי להמשיך לקצור את המאמצים של השנים האחרונות, בהן התמקדה בארגון מחדש של חלק מההשקעות. וחברות בנות וחברות ברית".


הוא הוסיף, "אנו, ב-PADICO, שואפים להשלים תהליך מלא בעבודה ונתינה להשגת הצלחות נוספות וחיזוק המצוינות שלנו במגזרים הכלכליים החיוניים ובמחוזות השונים של פלסטין, מתוך אמונתנו בצורך לעשות הכל. אפשר לחולל רנסנס אמיתי התורם לתמיכה וחיזוק הכלכלה הפלסטינית".


בכל הנוגע לביצועים הפיננסיים, PADICO השיגה צמיחה משמעותית בשנת 2022, כאשר הרווח המיוחס לבעלי המניות בחברה גדל מ-21.1 מיליון דולר ל-24.9 מיליון דולר, בקצב צמיחה של 18%. היקף ושווי המסחר ומספר העסקאות יצא לפועל.


בתשובה לשאלות של כמה מבעלי המניות על אי חלוקת דיבידנד, אמר מסרי: "PADICO הוקמה כדי להוביל השקעות פיתוח ארוכות טווח בפלסטין, וזה מחייב שהחברה תשמור על עמדה פיננסית איתנה ותזרימי מזומנים מספיקים כדי לאפשר לה להשיג את ההשקעות שלה. יעדי השקעה לאור האתגרים העומדים בפני הכלכלה הפלסטינית". מציינים כי האוריינטציה של הדירקטוריון בשנים האחרונות חייבה התמקדות בהגברת ההשקעות והגדלת רווחי החברה, דבר ש-PADICO הצליחה באמצעות יציבות והגדלת רווחיה. על מנת לחלק רווחים בר קיימא לבעלי המניות בעתיד.


באשר להתפתחויות המרכזיות להן הייתה עדה PADICO במהלך שנת 2022, אמר מסרי: "שנת 2022 הייתה מלאה בהישגים והצלחות בכל המגזרים בהם החברה פעילה ומשקיעה, החל מתחום התקשורת וטכנולוגיית המידע והממשי. מגזר הנדל"ן, שהיה עד לפעילות הגדולה ביותר במהלך שנת 2022, והמגזר הפיננסי, להגיע למגזר התעשייה והחקלאות, מגזר התיירות, מגזר התשתיות והאנרגיה ומגזר הערים התעשייתיות.


הוא גם ציין כי ההחלטה של PADICO למנות את עבדאללה סבט למנכ"ל החדש שלה באה לאחרונה לשרטט את מאפייני השלב הבא, והיא עולה בקנה אחד עם האסטרטגיה של החברה המבוססת על השקעה במנהיגים פלסטינים מוסמכים ובכישורים המסוגלים להביא לפיתוח נוסף. צמיחה בו.


מסרי הדגיש כי עמידות החברה ויציבותה הכלכלית נובעים משלמות הכיוונים והמדיניות הנבונים שאושרו והובילו הדירקטוריון במשך שנים רבות בתמיכתם ובאמון בעלי המניות, המיוצגים בשליטה וברציונליזציה בהוצאות והגברת יעילות הפעילות. וייצור, במטרה לחזק את מצבה הפיננסי ותזרימי המזומנים של החברה ולבסס את מעמדה בחזית חברות ההשקעות. המובילות.

תגים

شارك برأيك

האסיפה הכללית של "PADICO" מקיימת את האסיפה השנתית ה-28 שלה

المزيد في כלכלה