כלכלה

ב 01 מאי 2023 1:53 pm - שעון ירושלים

Wataniya Palestine Mobile Telecommunications Company חושפת את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של השנה הנוכחית

Wataniya Palestine Mobile Telecommunications Company חשפה את הדוחות הכספיים הביניים המתוקנים שלה לרבעון הראשון של 2023, בהתאם להוראות מערכת הגילוי הרלוונטית.


נתוני Wataniya Palestinian Mobile Telecommunications נכון ל-31/03/2023 מצביעים על כך שהרווח הנקי לאחר מס הסתכם ב-4,294,155 דולר, בהשוואה לרווח נקי לאחר מס של 3,914,599 דולר בתקופה המקבילה של שנת 2022, עלייה של 9.70%. באשר לסך הנכסים, הוא הסתכם ב-261,656,042 דולר ארה"ב, לעומת 256,729,233 דולר בסוף שנת 2022, עלייה של 1.92%.


סך ההתחייבויות הסתכם ב-123,716,668 דולר, בהשוואה ל-123,084,014 דולר בסוף 2022, עלייה של 0.51%. באשר לסך זכויות הקניין, הוא הסתכם ב-137,939,374 דולר ארה"ב, לעומת 133,645,219 דולר בסוף שנת 2022, גידול של 3.21%.

תגים

شارك برأيك

Wataniya Palestine Mobile Telecommunications Company חושפת את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של השנה הנוכחית

المزيد في כלכלה