ערבי ובינלאומי

א 07 מאי 2023 5:06 pm - שעון ירושלים

מועצת הליגה הערבית מחליטה לחדש את השתתפותה של סוריה ולהחזיר את מושבה בליגה

מועצת הליגה הערבית החליטה בישיבת החירום שלה היום (ראשון) בקהיר ברמת השרים לחדש את השתתפות משלחות ממשלת הרפובליקה הערבית הסורית בישיבות מועצת הליגה הערבית. וכל הארגונים והסוכנויות המזוהים עם הליגה, נכון להיום.


בהחלטה מס' 8914 על סוריה שפורסמה בישיבתה היום, אישרה המועצה את חידוש המחויבות לשמירה על ריבונותה, שלמותה הטריטוריאלית, היציבות והשלמות הטריטוריאלית של סוריה, בהתבסס על אמנת הליגה הערבית ועקרונותיה.


והוא הדגיש את החשיבות של המשך והגברת המאמצים הערביים שמטרתם לסייע לסוריה לצאת ממשברה, בהתבסס על הרצון לסיים את הסבל של העם הסורי שנמשך בשנים האחרונות, ובהתאם לאינטרס הערבי המשותף. יחסי האחווה המאחדים את כל העמים הערביים, כולל העם הסורי והאינטרסים שלו.תרומה היסטורית לציוויליזציה ולתרבות הערבית.


המועצה בירכה על ההצהרות הערביות שהוציאו פגישות ג'דה ועמאן על סוריה, ועל הרצון להשיק תפקיד מנהיגותי ערבי במאמצים לפתור את המשבר הסורי, תוך התייחסות לכל ההשלכות של המשבר ההומניטרי, הביטחוני והפוליטי על סוריה ושלה. אנשים, והתייחסות להשלכות של המשבר הזה על המדינות השכנות, האזור והעולם, במיוחד נטל המקלט ואיום הטרור.


הוא גם בירך על נכונותה של סוריה לשתף פעולה עם מדינות ערב כדי ליישם את תוצרי ההצהרות הערביות הרלוונטיות, ועל הצורך ליישם את ההתחייבויות וההסכמה שהושגו בפגישת עמאן, וכן על אימוץ המנגנונים הדרושים להפעלת התפקיד הערבי. .


מועצת השרים הערבית הדגישה בהודעתה את הצורך לנקוט בצעדים מעשיים ויעילים לפתרון הדרגתי של המשבר, על פי עקרון צעד אחר צעד ובהתאם להחלטת מועצת הביטחון מס' 2254, החל בצעדים מתמשכים המאפשרים את מסירתה. של סיוע הומניטרי לכל הנזקקים בסוריה, לרבות בהתאם למנגנונים שאומצו בהחלטות מועצת הביטחון הרלוונטיות.


והוא החליט להקים ועדת קישור שרים המורכבת מירדן, ערב הסעודית, עיראק, לבנון, מצרים והמזכ"ל כדי לעקוב אחר יישום הצהרת עמאן, ולהמשיך בדיאלוג ישיר עם ממשלת סוריה כדי להגיע להסכם מקיף. פתרון למשבר הסורי המתייחס לכל השלכותיו על פי המתודולוגיה (שלב אחר שלב), ובהתאם להחלטת מועצת הביטחון מס' 2254. הוועדה מגישה דו"חות תקופתיים למועצת האוניברסיטאות ברמת השרים.


כן החליטה מועצת הליגה הערבית, בישיבת השרים שלה, לחדש את השתתפותן של משלחות ממשלת הרפובליקה הערבית הסורית בישיבות מועצת הליגה של מדינות ערב וכל הארגונים והסוכנויות הקשורות אליה. נכון להיום, 7 במאי 2023.


באותו הקשר, משרד החוץ העיראקי הודיע מוקדם יותר היום על אישור שרי החוץ הערבים לחזרתה של סוריה למקומה בליגה הערבית.


אחמד אל-סחף, דובר המשרד, אמר לסוכנות הידיעות העיראקית הרשמית (INA) כי ישיבת שרי החוץ הערבים בקהיר הסכימה על חזרתה של סוריה למקומה בליגה הערבית.


הוא הוסיף כי לדיפלומטיה של דיאלוג ומאמצי האינטגרציה הערבית שאימצה עיראק יש מאמץ אמיתי להחזיר את סוריה לליגה הערבית.


א-סחף חידשה את עמדתה של עיראק בסוגיה הסורית ואת חשיבות החזרתה למקומה בליגה הערבית, מה שתורם לשיפור ביטחונה ויציבותה.


ראוי לציין כי שרי החוץ הערבים החליטו ב-12 בנובמבר 2011 להקפיא את חברותה של סוריה בישיבות מועצת הליגה של מדינות ערב וכל הארגונים והסוכנויות המסונפות לה, החל מה-16 בנובמבר של אותה שנה.


החלטת ההקפאה ניתנה בזמנו באישור 18 מדינות, בהתנגדות של לבנון ותימן, הימנעות עיראק והיעדרה של סוריה.


פגישות הישיבות יוצאות הדופן של מועצת הליגה הערבית החלו מוקדם יותר היום בקהיר ברמת שרי החוץ כדי לדון בהתפתחויות במצב בסוריה, סודן ופלסטין.


שר החוץ המצרי סאמח שוקרי, ראש מושב המועצה הנוכחי, אישר בנאומו בישיבת הפתיחה כי כל שלבי המשבר הסורי הוכיחו כי אין לו פתרון צבאי, וכי אין מנצח או מפסיד בכך. הסכסוך הזה.


הוא הצביע על אזהרותיה של מצרים בשנים האחרונות ומאז תחילת המשבר על ההשלכות של הסכסוך המזוין בסוריה והניסיון להסדר צבאי, ועל הקביעה שהדרך היחידה להסדר היא פתרון מדיני עם סוריה בלעדית. בעלות ללא תכתיבים חיצוניים.


שוקרי אישר כי הצטרפותה של סוריה להצהרה הסופית של פגישת עמאן היא התפתחות חיובית וצעד חשוב מבחינת הוכחת כוונות טובות, יישום התחייבויות וחיזוק שיתוף הפעולה הערבי-ערבי לפתרון המשבר הסורי.


לאחר הנאום ביקש שוקרי, בתפקידו כראש המושב הנוכחי של מועצת הליגה הערבית, לקיים מושב סגור רשמי לדיון בנושאים שעל סדר היום של הישיבות.


מועצת ליגת המדינות הערביות, ברמת שרי החוץ, תקיים היום שלושה מושבים יוצאי דופן ויוצאי דופן במטה המזכירות הכללית של ליגת המדינות הערביות בקהיר, בנוגע להתפתחויות במצב בסודן ובעקבות כך- על המצב הסורי וההתפתחויות בעניין הפלסטיני.


מועצת הליגה הערבית ברמת הנציגים הקבועים קיימה אתמול (שבת) ישיבת הכנה בראשות מצרים, במטה המזכירות הכללית של הליגה הערבית.

תגים

شارك برأيك

מועצת הליגה הערבית מחליטה לחדש את השתתפותה של סוריה ולהחזיר את מושבה בליגה

المزيد في ערבי ובינלאומי