שונות

ג 25 אפר 2023 2:32 pm - שעון ירושלים

צדק ושוויון

צדק ושוויון
חלוקה שוויונית והוגנת של המשאבים הציבוריים, מדיניות כלכלית אחראית המצמצמת פערים, מקדמת לכידות חברתית, דואגת לכל אדם ולאיכות הסביבה, ומחייבת ייצוג שוויוני במוסדות המדינה.

לאומיות
המרחב שבין הירדן לים הוא מולדת משותפת לשני העמים: ביתם הלאומי של הערבים הפלסטינים וביתו הלאומי של העם היהודי. הכרה במורכבות זו מאפשרת לתת כבוד זהה לזהויות לאומיות, להנכיח אותן במרחב הציבורי ולשמר קשר עם בני הלאום שמעבר לים. הכבוד שאנו רוחשים לזהויות הלאומיות מחייב הכרה אמפטית ורגישה בטראומות של שתי הקהילות, הכרה היוצרת מחויבות לתיקון עוולות העבר מבלי ליצור עוולות ומצוקות חדשות. סמלי המדינה יותאמו לזהותה האזרחית וישקפו את הזהויות המרכזיות בה. כל דבר חקיקה או נוהג מדינתי העומד בניגוד לעקרונות אלה ישונה ויותאם. המדינה תקדם דו-לשוניות עמוקה – מעמד שווה לערבית ולעברית.

כמפלגה איננו משלים את עצמנו שקווי היסוד הללו יתממשו מחר או מוחרתיים; אנחנו מציגים אתגר אינטלקטואלי ופוליטי לאזרחי ישראל ויוזמים מסע לבחינת מיתוסים שהתקבעו בחברה ולשינוי השיח הפנים ישראלי לחזון של אתוס חדש המייצג את כל אזרחיה של מדינת ישראל. כאחד מחבריה המייסדים של המפלגה אני יכול להבטיח כי איננו מבקשים לפרק ולחלק את המחנה הדמוקרטי בישראל; אנו מבקשים לאחד אותו. אני יכול להצהיר כי אנו שואפים לאחד את כוחות הדמוקרטיה האמיתית בישראל ולהבטיח שבבחירות הבאות נתמודד כולנו יחד כרשימה אחת מאוחדת; אנו פועלים להקמת פדרציה או קואליציה של מפלגות פוליטיות קרובות לעקרונות היסוד שלנו. ברשימה של מפלגת "כל אזרחיה" יהיה שוויון בין מרכיביה – יהודים ופלסטינים אזרחי ישראל (שייכללו בה בזה אחר זה בצורת ריץ' רץ'), וכן יהיה בה איזון מגדרי באופן שישקף את ערכינו האמיתיים. אלה התומכים ברעיונות ובעקרונות האלה צריכים לחבור יחד כדי להבטיח שתנועת המחאה ההמונית הנוכחית למען דמוקרטיה לא תחדל לפעול לפני שנבטיח דמוקרטיה אמיתית למדינת ישראל.

גרשון בסקין הוא יזם פוליטי וחברתי, העוסק כמעט יובל שנים בחיפוש דרכים לשלום בין ישראל לשכנותיה. כיום מנהל קרן השקעות לשילוב פיתוח כלכלי בפתרון הסכסוך (The Holy Land Bond) ומנהל סניף המזרח התיכון של ארגון הקהילות הבינלאומיות (ICC - International Communities Organization). חבר מייסד של מפלגת "כל אזרחיה" (كل مواطنيها כֻּל מֻוָואטָנִיהָא) בישראל.

תגים

شارك برأيك

צדק ושוויון

المزيد في שונות